Studenti, učitelé, strávníci,

jak jistě víte, několik z nás se rozhodlo postavit se proti úrovni menz ČVUT a tenhle server je jen pokračováním naší práce. Nyní máte i vy možnost přidat se k nám a aktivně se podílet na snaze zlepšit kvalitu jídel, za které vydáváte nemalé finanční prostředky. Tento server byl vytvořen pro vás, kteří do menzy chodíte a není vám lhostejné, co je vám tam podáváno. Proto je potřeba získat co možná nejlepší přehled o vašich názorech a postřezích, které se menz ČVUT týkají. Sledujte, co máte na talíři a pokud nejste spokojeni, máte příležitost o tom napsat. Informace, které získáme, budou shromažďovány, vyhodnocovány a nakonec se přistoupí ke konkrétním krokům. Nejdřív ale musíme mít poznatky od vás, kteří menzy navštěvujete.

Pár tipů na začátek

Děkujeme, že jste dočetli až sem a teď směle do vkládání nových příspěvků.