Přání

Menza: Strahovská

Vážení studenti - strávníci naší menzy Strahov Dovolte abych vám jménem všech zaměstnanců menzy Strahov popřála hezké a veselé vánoční svátky se svými blízkými a do roku 2010 vám všem přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a hlavně úspěch ve studiu. V neposlední řadě vám přeji, aby vám vždy v menze Strahov chutnalo, protože my se opravdu ze všech sil snažíme, aby tomu tak bylo. Irena Růžičková - provozní menzy Strahov.

Růžičková- menza Strahov - 16.12.2009 19:12

Reagovat


kontrolní obrázek