Bramboráčky (25 Kč)

Menza: Strahovská

Dej Bůh,
onehdy jsem objevil nejlepší přílohu, kterou jest bramboráček. Jen mne mrzí, že jsou tuze drahé. Žel studenti si takto drahé bramboráčky dovoliti nemohou. Bylo by přípustné, zda-li by se mohly bramboráčky státi také jídlem hlavním, a tak by byly podpořeny dotací? Kupříkladu se zelím, kterým zdobíte podnosy, po tom bych se mohl utlouci. Je nabíledni, že i ostatní studenti by si olizovali boule za ušima.

Tisíceré díky za Váš drahocenný čas

Ptáček Strahováček - 03.06.2017 15:06

Reagovat


kontrolní obrázek