Obená připomínka ke kvalitě a ceně

Menza: Strahovská, datum: 21.05.2009

V posledním roce jsme s kolegy zaznamenali 2 trendy, a to růst cen a nižší kvalitu obědů. Přestože ke snížení cen zřejmě nedojde, doufáme, že se kvalita jídel vrátí na dřívější úroveň, kdy jsme byli spokojeni.

Strávník 111 - 21.05.2018 09:05

Dobrý den Strávníku 111,
růst ceny obědů není určitě tak velký oproti zvyšujícím se nárokům na platy, energie a suroviny. Bohužel s těmito položkami musíme počítat. Ke kvalitě jídel snad jen to, že máme neustále se zvyšující počty strávníku a to nejen z řad studentů. Jejich ohlasy na kvalitu a celkové zlepšení máme.

Děkuji
S pozdravem
Aleš Růžička
Vedoucí menzy

Aleš Růžička - 21.05.2018 15:05

Reagovat


kontrolní obrázek